Shared Service Center

Stichting Talentis maakt met nog twee andere stichtingen (Cadans Primair en SKOPOS) gebruik
van een Shared Service Center (SCC). De merknaam van het SSC is 'De Dommelgroep'.

De Dommelgroep initieert en behartigt gezamenlijke belangen op diverse terreinen: Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD),
Vervangers- en Invallerspool, financiële planning & controle en huisvesting.

Voor meer informatie klik hier: www.dommelgroep.nl