Dommelgroep

Stichting Talentis maakt met nog drie andere stichtingen (Cadans Primair, SKOSO en SKOPOS) deel uit van de Cöoperatieve Vereniging Dommelgroep U.A. De Dommelgroep initieert en behartigt gezamenlijke belangen op diverse terreinen: Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD), financiële planning en controle en huisvesting.
De Dommelgroep werkt met projectplannen die door de Algemene Ledenvergadering geaccordeerd zijn.

Voor meer informatie klik hier: www.dommelgroep.nl