Kinderen krijgen de ruimte om te onderzoeken, te ondernemen en talenten te ontwikkelen. Een Talentis kind is goed voorbereid op de toekomst.

Ieder kind bij Stichting Talentis krijgt:

Beloftes van Stichting Talentis

Stichting Talentis is zich er terdege van bewust dat deze ambities hoog gegrepen zijn. Talentis biedt daarom de scholen professionele hulp om deze ambities waar te maken.

Ieder kind van een Talentis school:

  1. Heeft inzicht in en kan sturing geven aan het eigen leerproces
  2. Ontwikkelt zich in een omgeving die garant staat voor kwaliteit
  3. Krijgt onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de eigen mogelijkheden en talenten

Stichting Talentis zet zich actief in om ouders te laten zien en ervaren wat de kwaliteiten zijn van de Talentis scholen. Bovendien doet Talentis er alles aan om de financiële- en kwaliteitsrisico’s van hun scholen te verkleinen!