Protocollen

Protocollen en regelingen

Talentis kent de volgende protocollen en regelingen:

  • Medicijnverstrekking: klik hier
  • Klokkenluidersregeling: klik hier
  • Klachtenregeling: klik hier
  • Schorsen en verwijderen:
    Ouders hebben rechten en plichten als het gaat om het schorsen en verwijderen van hun kind.
    Algemene informatie over schorsen en verwijderen vindt u op: onderwijsinspectie.nl
    Klik hier