Protocollen

Protocollen en regelingen

Talentis kent de volgende protocollen en regelingen: 

 
  •  
Klachtenregeling: Klik hier 
       
 
  •  

Klokkenluidersregeling:

Klik hier
       
 
  •  

Medicijnverstrekking: 

Klik hier
       
 
  •  

Schorsen en verwijderen:

Ouders hebben rechten en plichten als het gaat om het schorsen en verwijderen van hun kind.
Algemene informatie over schorsen en verwijderen vindt u op:

onderwijsinspectie.nl

Klik hier

       
 
  •  

Toelatingsbeleid

Klik hier