Protocollen

Protocollen en regelingen

Talentis kent de volgende protocollen en regelingen: 

 
  •  
Klachtenregeling Klik hier 
       
 
  •  

Klokkenluidersregeling

Klik hier
       
 
  •  
Meldcode huiselijk geweld Klik hier
       
 
  •  

Medisch handelingsprotocol 

Klik hier
       
 
  •  
Protocol gescheiden ouders Klik hier
       
 
  •  

Time-out, schorsing & verwijdering 

Klik hier

     

Ouders hebben rechten en plichten als het gaat om het schorsen en verwijderen van hun kind.
Algemene informatie over schorsen en verwijderen vindt u op:

onderwijsinspectie.nl

       
 
  •  

Toelatingsbeleid

Klik hier