Leden en vergaderdata

Leden
De GMR bestaat uit leerkrachten en ouders van de scholen van Talentis. 

Voorzitter: Thijs Huijsmans
Secretaris: Irma van de Wal 

De leden van de GMR zijn te bereiken via gmr@stichtingtalentis.nl

Vergaderdata schooljaar 2022-2023
Maandag 19 september
Dinsdag 15 november
Donderdag 19 januari
Maandag 13 maart
Dinsdag 9 mei
Donderdag 29 juni