Leden en vergaderdata

Leden
De GMR bestaat uit leerkrachten en ouders van de scholen van Talentis. 

Voorzitter: Thijs Huijsmans
Secretaris: Irma van de Wal 

De leden van de GMR zijn te bereiken via gmr@stichtingtalentis.nl

Vergaderdata schooljaar 2023-2024
Maandag 18 september
Dinsdag 14 november (met RvT)
Donderdag 11 januari 2024
Maandag 26 februari
Dinsdag 16 april (met RvT)
Donderdag 20 juni