Leden en vergaderdata

Leden
De heer J. Beerens, voorzitter en ouder;
Mevrouw C. van Diessen, vice-voorzitter en leerkracht;
Mevrouw I. van de Wal, secretaris en leerkracht; 
Mevrouw J. van der Aa, leerkracht;
De heer G. Blankers, leerkracht;
Mevrouw A. de Boer, ouder; 
Mevrouw S. Coppelmans, leerkracht;
Mevrouw A. van Dijk, leerkracht;
Mevrouw E. Grandia, leerkracht;
De heer B. Franssen, ouder; 
De heer P. Heijne, ouder;
Mevrouw E. de Jong, leerkracht;
De heer R. Heukels, ouder; 
De heer T. Huijsmans, ouder;
Mevrouw J. van Leeuwen, leerkracht; 
Mevrouw I. van Lierop, leerkracht;
Mevrouw J. van der Schans, leerkracht;
Mevrouw S. Schut, ouder;
Mevrouw B. Vorstenbosch, ouder;

Vergaderdata schooljaar 2021-2022
- 9 november
- 20 december
- 17 februari
- 5 april
- 30 mei
- 12 juli