Privacy

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
Deze regelgeving is bedoeld om ons te beschermen tegen ongewenst gebruik van persoonlijke gegevens. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van leerlingen en medewerkers. Om dit te bewerkstelligen is beleid over de omgang met persoonsgegevens noodzakelijk.

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG.
Onze Functionaris Gegevensbescherming is werkzaam voor Lumen Group.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl.
Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Lumen Group B.V.
Reactorweg 301
3542 AD UTRECHT

Documenten

- Privacyverklaring (AVG): Klik hier