Privacy

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
Deze regelgeving is bedoeld om ons te beschermen tegen ongewenst gebruik van persoonlijke gegevens. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van leerlingen en medewerkers. Om dit te bewerkstelligen is beleid over de omgang met persoonsgegevens noodzakelijk.
Momenteel bekijken we hoe we aan de AVG kunnen voldoen. Hiertoe is binnen De Dommelgroep een Functionaris Gegevensbescherming  aangesteld, mevrouw Tine Strikkers (fg@dommelgroep.nl).

Documenten

- Privacyverklaring (AVG): Klik hier