Visie op leren

Gelukkig leren

De kern van onze onderwijsvisie is: Gelukkig leren in een betekenisvolle, uitdagende en motiverende leeromgeving. 

We geven ruimte aan talentontwikkeling waarbij we uitgaan van diversiteit zodat elk kind een passende plek heeft. 

Onze visie is verder geconcretiseerd op basis van vier principes: talent, variatie, uitdaging en balans. 

Talent: Bij Talentis wordt talent (h)erkend. Het zit niet voor niets in onze naam.

Variatie: Bij Talentis blijft iedereen geprikkeld en nieuwsgierig door rijk en gevarieerd te leren.

Uitdaging: Bij Talentis vindt leren plaats in een uitdagende omgeving.

Balans: Bij Talentis krijgt iedereen de kans om vanuit balans en focus te leren.