Over ons

Stichting Talentis bestaat sinds 1 juni 2020 en komt voort uit een fusie tussen Stichting Sint-Christoffel uit Boxtel en Stichting Leijestroom uit Vught. Het doel van de Stichting is het bevorderen van primair onderwijs op katholieke, protestants-christelijke en oecumenische grondslag.

Talentis hanteert een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van de heer Ton Reijnen, voorzitter College van Bestuur. Hij is (eind)verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden: mevrouw R. Voets (voorzitter), de heer R. Esser (secretaris), de heer T. van Rosendaal (lid), de heer B. Kwantes (lid), mevrouw M. Aarts (lid), de heer P. Tijssen (lid) en de heer S. van Thiel (lid).

Verder wordt de voorzitter van het College van Bestuur bijgestaan door een managementassistent en een administratief medewerker en ondersteund door de Dommelgroep.