Over ons

Stichting Talentis
Het doel van de stichting is het bevorderen van primair onderwijs op katholieke, protestants-christelijke en oecumenische grondslag.

Talentis hanteert een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

College van Bestuur 
De dagelijkse leiding is in handen van de heer Ton Reijnen, voorzitter College van Bestuur. Hij is (eind)verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van stichting Talentis bestaat uit de volgende leden:
Mevrouw R. Voets, voorzitter;
De heer R. Esser, secretaris;
Mevrouw M. Aarts, lid;
De heer B. Kwantes, lid:
De heer T. van Rosendaal, lid;
De heer P. Tijssen, lid.

Medewerkers bestuurskantoor
De heer Ton Reijnen, voorzitter College van Bestuur
E-mail : secretariaat@stichtingtalentis.nl

Mevrouw Rian Slenders, kwaliteitsmanager Onderwijs
E-mail : kwaliteitsmanager@stichtingtalentis.nl

Mevrouw Eva de Bruin, bestuurssecretaresse
E-mail : secretariaat@stichtingtalentis.nl / info@stichtingtalentis.nl

Mevrouw Irene de Rijk, financieel-administratief medewerker
E-mail : rekeningen@stichtingtalentis.nl

De heer Gerald van Gils, bovenschoolse ICT. 
E-mail : ICT@stichtingtalentis.nl

Mevrouw Romy Goldman, HR adviseur
E-mail : HR@stichtingtalentis.nl

Bereikbaarheid
De medewerkers van het bestuurskantoor zijn bereikbaar op telefoonnummer : 0411 611 641.
We zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (uitgezonderd vrijdagmiddag). 

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer of per e-mail : info@stichtingtalentis.nl

Bovenschoolse medewerkers
Lead-auditoren: Tom van Esch en Dorien van Herk

Stichtingscoach: Daisy Kievit

Starterscoach: Stanneke Bosma

Talentbegeleiders: Joyce van Wijlick, Ingrid Gerbranda, Mandy van den Helm, Yvonne Langenhoff, Robbie Steinfort, Ditha van Echteld en Jacoline Vernooij.