Waarden

Talenis is een waardegedreven organisatie. Onze kernwaardenwerken verbinden, vergroten saamhorigheid en geven richting en focus.

Wij werken vanuit de bedoeling. Systemen zijn hieraan ondersteunend. Ieder is verantwoordelijk voor het eigen handelen en samen zijn we verantwoordelijk voor het geheel. We leggen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. Wederzijds vertrouwen en professionele ruimte liggen hieraan ten grondslag. We geven ruimte aan talentonwikkeling waarbij we uitgaan van diversiteit zodat elk kind een passende plek heeft.

Ontwikkeling: Bij Talentis kun en wil je je blijven ontwikkelen.

Je bent eigenaar van je eigen ontwikkeling en je wordt gestimuleerd om uit je confortzone te stappen. Leren doen we samen in een veilige en uitdagende ontwikkelomgeving. We richten ons op talentontwikkeling vanuit nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie. 

Betrokkenheid: Bij Talentis ben je betrokken bij de ander.

Kennen en gekend worden. Weten wie jezelf bent en wie de ander is. We zien de mens achter de leerling, ouder en collega en nemen tijd en aandacht voor elkaar. We zijn betrokken bij elkaar en bij wat ons inhoudelijk bindt: het leerproces, het werk en de (school)organisatie. We delen kennis en expertise. 

Integriteit: Bij Talentis zijn wij integer, betrouwbaar en oprecht.

We kijken met een open vizier naar elkaar. We geven en krijgen oprechte en eerlijke feedback. We gaan uit van professionele integriteit en denken vanuit het belang van de leerlinge. We waarderen en respecteren diversiteit, waarbij wordt uitgegaan van actieve acceptatie van jezelf, de ander en de omgeving.